Currently Browsing: Endoskopi
0
16.01 2018
Normalt plateepitel 18 måneder etter EMR pluss RFA hos samme pasient

Truls Hauge, Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, [email protected] Barretts øsofagus (BØ) er en premalign tilstand som disponerer for høygradig dysplasi (HGD) og adenocarcinom (AC) i øsofagus. Antall pasienter med kreft er… [Les mer]

0
04.07 2017
”Live-demo” var rammen for hele første dag på kurset, og interessante kasus ble presentert. Den litt uforutsigbare og direkte undervisningsformen fenger tilhørerne, og den tekniske gjennomføringen var god.

Tekst og foto: Roald Flesland Havre Kurset samlet ca. 90 koloskopører fra hele Skandinavia, men bare 3 norske. Kurskomiteen og foreleserne var bredt sammensatt av noen av de mest erfarne… [Les mer]

0
02.08 2016

Begrepet endoskopisk kirurgi benyttes i visse sammenhenger som en fellesbetegnelse for all kirurgi som foregår via både stive og fleksible skop, inkludert kikkhullskirurgi. I denne artikkelen defineres begrepet som inngrep utført på innsiden av spiserør, mage- og tarmkanalen med fleksible skop. Den enkleste formen for endoskopisk kirurgi, fjerning av stilkede polypper med slynge, er en prosedyre som i dag utføres rutine
messig de fleste steder i Norge hvor det utføres endoskopier. Men, når man finner store, bredbasede lesjoner eller submukøse svulster, vil denne teknikken ha sine klare begrensninger og tradisjonelt har pasienten da blitt henvist til laparoskopisk eller åpen kirurgisk organreseksjon.

0
23.05 2012
de-Lange-veiledning-i-klinisk-hverdag

Gastrointestinale endoskopier har vært utført i Norge de siste førti årene. Det utføres et økende antall endoskopier årlig. I 2004 ble det utført anslagsvis ca. 80.000 gastroskopier og 45.000 koloskopier (Hoff G, NGF-nytt nr. 2, 2004). Andelen terapeutiske prosedyrer er økende.

0
03.02 2012
Brackmann Kromoendoskopi Picture3

Kromoendoskopi er en endoskopi der man dusjer slimhinnen med et fargestoff, enten med metylenblått eller indigokarmine. Det er en effektiv metode for å synliggjøre subtile/diskrete uregelmessigheter i tarmslimhinnen som lett oversees ved vanlig endoskopi med hvitt lys. Det har vært vanlig å bruke i andre land, for eksempel Tyskland, men er ikke så utbredt i Norge.

« Previous Entries Next Entries »

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook