Mikroabscesser ved eosinofil øsofagitt

Tekst og bilde: Kim Ånonsen


Endoskopiske funn ved eosinofil øsofagitt inkluderer sirkulære ringer, langsgående furer, og hvite plakk og papler. De tallrike hvite paplene i spiserøret hos denne pasienten er eosinofile mikrosabscesser. Histologisk forelå det spongiose, basallagshyperplasi og betydelig eosinofili – og mikroabscesser. Pasienten fikk protonpumpehemmer som ga symptomatisk, endoskopisk og histologisk remisjon.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook