Tålmodighet er en dyd

Tekst/foto: Heidi Kvarme

«Ingen ting er bedre for et menneske enn å spise og drikke og unne seg gode dager midt i alt sitt strev», sier Forkynneren.

Jeg er litt usikker på om den 46 år gamle mannen som er opphavet til dette Blinkskuddet er helt enig. Antagelig opplever han å spise som nettopp strev. Han er vant til å tygge både lenge og vel – som han sa det: «Derfor setter jeg sjelden noe fast». Han så imidlertid liten grunn til å klage.

Allerede i 1999 hadde han vært innlagt på andre siden av fjellet med en fastsittende matbit i øsofagus. Røntgen i 2007 viste proksimal øsofagusstenose. Ved øsofagoskopi  ved ØNH-lege i 2008 fant man noen tverrgående riller i spiserøret, ingen tumores, antydning til membranøs stenose men god passasje. Deretter holdt mannen seg lenge borte fra helsevesenet, fram til han i april i år ble innlagt etter å ha spist skive til kveldsmat. Legen som skoperte ham kom ikke ned med vanlig gastroskop, men med nasalt skop ble en brødskivebit (eller var det pålegget?) skjøvet forsiktig ned i ventrikkel, før legen tok noen biopsier på veien ut igjen.

Han ble satt på Somac, og i august kom han til kontroll. Han hadde imidlertid ikke tatt Somac, da tabletten var for stor til å svelge. Skopien startet med et 8.8 mm diameter skop, men 24 cm fra tannrekken var det full stopp. Utseendet nedover i øsofagus gav sterk mistanke om diagnose. Etter å ha byttet til 4.9 mm diameter skop kom jeg et stykke videre. Men 33 cm fra tannrekken var det igjen betydelig motstand. Med litt press kom jeg for så vidt forbi, men med mye motstand og sterke smerter for pasienten valgte jeg å avslutte undersøkelsen raskt, og sikret på nytt biopsier på vei tilbake.

Mannen er nå satt på Nexium (den kan knuses) og Flutide, og venter på gastroscopi med blokking i narkose. Biopsiene bekreftet imidlertid diagnosen: Eosinofil oesophagitt.

Slik så det ut:

24 cm fra tannrekken.

24 cm fra tannrekken.

33 cm fra tannrekken, med blokkeeffekt av 4.9 mm scop.

33 cm fra tannrekken, med blokkeeffekt av 4.9 mm scop.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook