Den europeiske ultralydforeningen (EFSUMB) har mange guidelines og kliniske anbefalinger som er ­relevante for norske gastroenterologer og hepatologer

Tekst: Odd Helge Gilja, NSGU, med.avd., Haukeland Universitetssykehus, Bergen


De siste 13 årene har EFSUMB (European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology) produsert en rekke guidelines og kliniske anbefalinger innen ultralyd applikasjoner. Alle disse guidelines er tilgjengelige for nedlasting på EFSUMB sine web-sider (www.efsumb.org):

• Contrast-enhanced ultrasound (CEUS) (5 stk.)

• dynamic contrast enhanced ultrasound (DCE-US) for ­quantification of tumour perfusion

• elastography (3 stk.)

• interventional ultrasound (6 stk.)

• student education

• pediatric use of CEUS

• gastrointestinal ultrasound (GIUS).

For tiden pågår et intenst arbeid med å utarbeide nye guidelines innen gastrointestinal ultrasound (GIUS). En europeisk ekspertgruppe på over 20 medlemmer planlegger følgende utgivelser i de nærmeste årene, hvorav den første allerede er publisert (Nylund et al.):

– 1. Methodology and examination technique

– 2. IBD

– 3. Inflammatory/Infectious (Non-IBD) diseases

– 4. Perineal and transrectal US

– 5. Michellaneous / Coeliac

– 6. Upper GI pathologies / Functional Disorders

EFSUMB arbeider for å fremme god kvalitet i ultralyd­utdanningen og generering av guidelines er en viktig måte å ­sikre høy faglig standard.

 

Noen eksempler på EFSUMB guidelines:

1. Albrecht T, Blomley M, Bolondi L, Claudon M, Correas JM, Cosgrove D, Greiner L, et al. Guidelines for the use of contrast agents in ultrasound. January 2004. Ultraschall Med 2004;25:249-256.

2. Piscaglia F, Nolsoe C, Dietrich CF, Cosgrove DO, Gilja OH, Bachmann Nielsen M, Albrecht T, et al. The EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Practice of Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS): update 2011 on non-hepatic applications. Ultraschall Med 2012;33:33-59.

3. Bamber J, Cosgrove D, Dietrich CF, Fromageau J, Bojunga J, Calliada F, Cantisani V, et al. EFSUMB guidelines and ­recommendations on the clinical use of ultrasound elasto­graphy. Part 1: Basic principles and technology. Ultraschall Med 2013;34:169-184.

4. Cosgrove D, Piscaglia F, Bamber J, Bojunga J, ­Correas JM, Gilja OH, Klauser AS, et al. EFSUMB guidelines and ­recommendations on the clinical use of ultrasound ­elastography. Part 2: Clinical applications. Ultraschall Med ­2013;34:238-253.

5. Dietrich CF, Lorentzen T, Sidhu PS, Jenssen C, Gilja OH, Piscaglia F. An Introduction to the EFSUMB Guidelines on Interventional Ultrasound (INVUS).
Ultraschall Med 2015;36:460-463.

6. Lorentzen T, Nolsoe CP, Ewertsen C, Nielsen MB, Leen E, Havre RF, Gritzmann N, et al. EFSUMB Guidelines on ­Interventional Ultrasound (INVUS), Part I. General Aspects (long Version). Ultraschall Med 2015;36:E1-14.

7. Jenssen C, Hocke M, Fusaroli P, Gilja OH, Buscarini E, Havre RF, Ignee A, et al. EFSUMB Guidelines on Interventional Ultrasound (INVUS), Part IV – EUS-guided interventions: General Aspects and EUS-guided Sampling (Short Version). Ultraschall Med 2016;37:157-169.

8. Cantisani V, Dietrich CF, Badea R, Dudea S, Prosch H, Cerezo E, Nuernberg D, et al. EFSUMB Statement on Medical Student Education in Ultrasound [long version]. Ultrasound Int Open 2016;2:E2-7.

9. Sidhu PS, Cantisani V, Deganello A, Dietrich CF, Duran C, Franke D, Harkanyi Z, et al. Reply: Role of Contrast-­Enhanced Ultrasound (CEUS) in Paediatric Practice: ­
An EFSUMB Position Statement. Ultraschall Med 2017.

10. Nylund K, Maconi G, Hollerweger A, Ripolles T, Pallotta N, Higginson A, Serra C, et al. EFSUMB Recommendations and Guidelines for Gastrointestinal Ultrasound – Part 1: Examination Techniques and Normal Findings (Long version). Ultraschall Med 2016.

11. Dietrich CF, Bamber J, Berzigotti A, Bota S, Cantisani V, Castera L, Cosgrove D, et al. EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Liver Ultrasound Elastography, Update 2017 (Long Version). Ultraschall Med 2017. Apr 13. doi: 10.1055/s-0043-103952. [Epub ahead of print]

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook