NORGE RUNDT: Kanalspesialistene -en klinikk for endoskopi og medisinsk utredning av mage- og tarmsykdommer

Christen J. Bang, Kanalspesialistene AS


Gastroenterologi er et fag som egner seg svært godt for avtalepraksis. Hovedtyngden av prosedyrene utgjøres av gastroskopi, koloskopi og ultralydundersøkelser. Disse undersøkelsene kan utføres trygt uavhengig av den infrastruktur og beredskap som et sykehus kan tilby.

Arbeidet som avtalespesialist i gastroenterologi er interessant, meningsfylt og tilfredsstillende, og vi opplever å gjøre nytte for oss hver dag. Som avtalespesialist har man full kontroll over egen hverdag. Man kan bestemme sitt eget arbeidstempo, og slipper alle samtidighetskonfliktene fra sykehus, der man helst skulle vært på gastrolab, sengepost og poliklinikk, samtidig som man blir innkalt til møter på kort varsel. Det er også svært kort vei fra en god idé til gjennomføring i praksis.

Høy servicegrad

Spesielt for pasienter som skal til gjentatte endoskopier gjennom livet kan vi tilby bedre service: Hos oss kommer pasienten til et fredelig venterom. De blir tatt imot til avtalt tid (>95%), og møter samme lege hver gang. I tillegg er de garantert undersøkelse av gastroenterolog med lang erfaring i prosedyren. Vi har derfor et godt samarbeid med Avdeling for medisinsk genetikk, som kommer i kontakt med mange slike pasienter.

Veien fram

I Hordaland var det inntil 2013 tre avtalespesialister i fordøyelsessykdommer:  Dr. med. Christen Bang er nestor i gastropraksis på Vestlandet. Han har drevet Gastrogruppen i egne lokaler på Nesttun siden 1992. Dr. med. Bjarte Børkje, med erfaring som sjefslege på HUS, helsesjef i Hordaland og direktør for psykiatri, ble lei av byråkratiet, og rehabiliterte seg som gastroenterolog på gastrolaben på HUS før han opprettet Mage- tarmspesialisten. Han startet sin solopraksis i lokaler hos Curato røntgen på Bystasjonen i begynnelsen av 2000-tallet. Peter Coll, med 16 års fartstid fra HUS, hvorav de tre siste som seksjonsoverlege,  hadde overtatt avtalehjemmelen til Erik Hamre i 2009, og drev sin praksis i leide lokaler hos Volvat på Lagunen.

Vi hadde i flere år diskutert å slå oss sammen for å oppnå et sosialt og faglig fellesskap og bli en tydelig leverandør av spesialisthelsetjenester i fordøyelsessykdommer i vår helseregion.

Arbeidstittelen på prosjektet var det ikke helt ukjente akronymet BBC. Da Curato (nå Aleris) fikk ny avtale med Helse Vest om radiologiske undersøkelser, trengte de lokalene sine selv, og Mage- tarmspesialisten måtte se seg om etter nye lokaler. Bjarte Børkje kontaktet oss og sa at det må bli nå eller aldri for BBC. Helse Vest var positive til planene, og snøballen begynte å rulle. I løpet av et år med flere møter ukentlig var konseptet klart. Vi fant egnede lokaler i et nyoppført kontorbygg med gunstig lokalisering nær buss og bybane, og mellom sentrum og Flesland, i Kanalveien 64. Ettersom firmanavnet BBC allerede var registrert, måtte vi komme opp med noe nytt. Med adresse i Kanalveien og arbeidsfelt i fordøyelseskanalen ga det seg egentlig selv: Barnet ble kalt Kanalspesialistene AS. Vi var fullt klar over at navneskiltet måtte plasseres så høyt at taggere ikke skulle kunne ta vekk første bokstav, men tok ikke den problemstillingen tungt, ettersom vi også arbeider med analkanalen (K-en ble plukket av inngangsdøren vår i løpet av første måned med drift).  Vi har i ettertid fått utelukkende positive reaksjoner på navnet vårt. Folk husker det, og etter drøye 4 år har vi hatt mer enn 40 000 av Bergens 250 000 innbyggere innenfor dørene våre.

Ansatte fra venstre: Børge Døskeland, Skjalg Klomstad, Christen Bang, Bente Krokeide, Åse Didriksen, Hilde Jensen, Anne-Beth Haugstvedt, Ann Helen Nordahl, Kjersti Klepsvik, Anna Eikevåg og Peter Coll. (Ragna Knutsen, ikke tilstede).

Rigging for LIS-kandidater

Vi planla innredning av lokalene for også å ha mulighet til å inkludere eventuell LIS-kandidat i virksomheten. Det ble imidlertid opprettet en ny avtalehjemmel for spesialist i fordøyelsessykdommer i Bergen, og bergenseren Børge Døskeland, med bakgrunn som overlege ved Stavanger Universitetssykehus, valgte å pendle fra utlendighet i Stavanger for å gå inn i vår virksomhet. Dermed ble vi  4 avtalespesialister i fordøyelsessykdommer i heltidspraksis fra april 2013, alle med driftstilskudd. Kollega Børkje inngikk i 2016 en junior/senior-avtale (Dnlfs ordning for gradvis overdragelse av praksis) med Skjalg Klomstad, som begynte i 50 % stilling fra 2015. Han overtok 100 % fra august i fjor.

Bra utstyr og godt organisert

Alle undersøkelsesrommene er likt og funksjonelt innredet med egne garderober og toalett. Hvert rom har samme type endoskopisk utstyr og Olympus rack med integrert skopguide og CO2 gass. Vi er utstyrt med 10 koloskop, derav to barnekoloskop, og 8 gastroskop. Vi har to  vaskerom med tilsammen 5 ETD vaskemaskiner. Vi bruker utelukkende engangs biopsitenger og slynger. Vi har service-avtale med Olympus og årlig sjekk av alt endoskopisk og elektronisk utstyr. Av hjelpepersonell har vi 3 sykepleiere, 2 hjelpepleiere og 3 helsesekretærer hvorav en i deltidsstilling.

Vi har Infodoc journalsystem, som er svært driftssikkert. Vi begynte med  Max manus talegjenkjenningssystem etter omtrent et år, og etter det har diktafoner ikke vært i bruk. Det sparer oss for svært mye sekretærarbeid, og epikrisen er stor sett ferdige før pasienten er ute av venterommet. Vi har inngått serviceavtale med et datafirma med backup to ganger i døgnet. Alle datamaskinene er nye og leaset på 5 års kontrakter. Vi er tilknyttet Norsk Helsenett, og nesten alle henvisninger og epikriser sendes og mottas elektronisk fra fastlegene. Haukeland Universitetssykehus klarer dessverre ikke å motta elektroniske epikriser foreløpig, men jobber med saken. Vi mottar mer enn 50 henvisninger per døgn, og de blir vurdert samme dag.

Vi jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedring. Pasientene når oss  på telefon og mail, og Børge Døskeland har laget en utmerket hjemmeside (www.kanalspesialistene.no) med informasjon om prosedyrer, tømmingsrutiner, ofte spurte spørsmål og lenker til gode nettsteder for helseopplysning. Vi har etterhvert svært god logistikk på håndtering av henvisninger, innkallinger og prøvesvar. Etter at vi innførte sms-varsel 2 dager før alle konsultasjoner, er «no show»-raten falt til et minimum.

Vi har produsert!

I 2015 ble det hos Kanalspesialistene utført mer enn 10. 000 konsultasjoner og 9.800 endoskopiske undersøkelser, hvorav 5.600 koloskopier, 4000 gastroskopier og i overkant av 200 sigmoideoskopier. Alle koloskopier ble utført med CO2 insufflasjon. Sedasjon ved endoskopi ble gitt til 16 % med enten Dormicum eller Stesolid/Petidin. Vi har et eget hvilerom for pasienter som har fått sedasjon. Vi har en uformell avtale med Aleris røntgen slik at vi får CT kolon utført samme dag dersom vi en sjelden gang ikke oppnår full intubasjon til coecum ved koloskopi. Det blir fjernet polypper hos 27 % av pasienter som var til koloskopi. Store og bredbasete polypper, spesielt høyresidige, henvises ofte til sykehus for polyppektomi, operasjon eller TEM.

Vi er svært tilfreds med at vi har oppnådd å bli en vesentlig bidragsyter når det gjelder «sørge for»-ansvar for spesialisthelsetjenesten i fordøyelsessykdommer i vår helseregion. I møte med Helse Vest  har vi fått en betydelig rolle i håndteringen «pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft». Vi har  avsatt mer enn 80 av 220 konsultasjoner per uke til pakkeforløp, og klarer derved stort sett å overholde fristene som er satt.

Med 4 gastroenterologer i gruppepraksis klarer vi greit å holde kontinuerlig drift gjennom ferier. Vi er svært godt fornøyd med arbeidsfordelingen og samarbeidet  mellom oss i avtalepraksis og våre referansesykehus. Vi har visjoner om at vi kan delta i utdanningen av LIS-kandidater da de i vår praksis vil kunne få stor endoskopisk erfaring over et begrenset tidsrom. Vi har i dag stor pågang av henvisninger fra fastlegene fra store deler av Vestlandet, og vi får en god del henvisninger direkte  fra sykehus.

Videre utvikling

Ved innføring av eventuell kolonscreeningprogram i landet vårt vil vi  med dagens bemanning ha liten mulighet til å kunne bidra, men vi er selvsagt åpne får å diskutere mulig utvidelse av virksomheten dersom behovet skulle melde seg. Vi ser at innføring av et screeningprogram også vil generere behovet for senere kontroll og oppfølging av polypper.

Ved å slå oss sammen, har vi som avtalespesialister blitt mer tydelige i den offentlige spesialisthelsejenesten. Avtalespesialistene har jo hatt vanskeligheter med å vinne gehør og ofte blitt omtalt som «private» aktører. Vi ser det som svært meningsfylt å jobbe som avtalespesialister, vi har nær kontakt med fastlegene og pasientene vet hvor de finner oss. Det hviler også et stort ansvar på en avtalespesialist om å holde seg faglig oppdatert. Fordelen er at man kan delta på nasjonale og internasjonale møter som man  måtte ønske uten å be om permisjon av overordnede.

Til slutt vil vi slå et slag for gruppepraksis som alternativ til solopraksis der det er mulig: Vi har et godt fagmiljø, og kan diskutere de vanskelige problemstillingene med kompetente kolleger uten terskel. Ved uforutsett fravær har vi stor bufferkapasitet til å få utført de planlagte undersøkelsene. Det samme gjelder ved skade på utstyr. Vi har etter drøye 4 år ikke avlyst en eneste koloskopi der tarmen var tømt, heller ikke på pasienter som møter en uke eller en måned før tiden.

Alt i alt kan vi varmt anbefale avtalepraksis for alle som liker pasientrettet arbeid. Myndighetene er nå også positive til å oprette 50/50-stillinger med halv tid på sykehus og halv tid i praksis, og det burde være en god løsning for mange gastroenterologer.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook