Bildequiz 1/2014

Av Vemund Paulsen
 

Svar på bildequiz fra nr 4/2013:

Bilde 1 b viser duodenum med tallrike små adenomer hos en pasient med familiær adenomatøs polyppose (FAP). Bilde 1 a fra samme pasient viser ventrikkel med fundic gland polyps. Slike polypper forekommer i den proksimale del av ventrikkelen hos flertallet av pasienter med FAP og har lavt malignitetspotensiale.

Bilde 1 a.

Bilde 1 a.

Bilde 1 b.

Bilde 1 b.

Det innkom denne gang to forslag fra våre lesere. Gerd Tranø fra kirurgisk avd. St Olav traff blink. Det kom også et forslag om at forandringene i duodenum kunne representere lymfatisk hyperplasi, men vedkommende innsender bedyrer at biopsier ville blitt tatt.

Dagens utfordring:

 

Bilde 2.

Bilde 2.

Bilde 2 tilhører en pasient som nylig har gjennomgått Whipples kirurgi pga tumor i pancreas. På grunn av ernæringsproblemer og ventrikkelretensjon postoperativt ble det lagt ned en Easy-in sonde (med ernæringssonde i jejunum og sonde for aspirasjon i ventrikkelen). Slike sonder kan plasseres over wire som er plassert i fraførende tynntarmsløp ved hjelp av et tynt skop som føres via nesen (for på den måten å slippe å konvertere fra munn til nese). Underveis i denne prosedyren ble dette bilde tatt. Spørsmålet er rett og slett: hvor?

Send inn ditt forslag til [email protected]

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook