Snublefot

Tekst/bilder: Renée Fjellanger og Georg Dimcevski, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Bilde 1.

Bilde 1.

Han hadde ingen magesmerter, og det var normale funn ved organundersøkelsen.

Ultralyd abdomen viste normale funn. Gastroskopi viste to små sår helt distalt i oesophagus, men dette kunne neppe forklare pasientens Hb-fall. Koloskopi viste enkelte angiodysplasier i cøkum og uttalt divertikulose i sigmoideum. Distalt i sigmoideum fant man et fremmedlegeme med utseende som et rør (bilde 1). Den ene enden gikk ned i et divertikkel og var ikke synlig. Fremmedlegemet satt helt fast ved forsøk på manipulering. Pasienten følte seg i fin form etter undersøkelsen, uten magesmerter og magen var myk. Det ble bestilt ø. hjelp-CT abdomen/bekken. Denne viste et ca. 10 cm langt fremmedlegeme beliggende i rektosigmoidovergangen, delvis i lumen og delvis ekstraluminalt bukende mot piriformismuskelen på ve side (bilde 2). Det var uryddig, arraktig vev i området, men ikke tegn til abscess eller ekstraluminal luft. Perforasjonen hadde dermed neppe skjedd nylig. Fremmedlegemet hadde for øvrig utseende som en gallestent av plast tilsvarende den som lå i forløpet av ductus choledochus ved CT-undersøkelse fra 05.01.07. Pasienten ble observert ved avdelingen i ett døgn etter undersøkelsen. Utskrevet i velbefinnende. Han ble ved utreise henvist til kirurgisk avdeling med tanke på evt. fremtidig operativ fjerning av fremmedlegemet.

Bilde 2.

Bilde 2.

Stentmigrasjon er en velkjent, men sjelden komplikasjon. Studier har vist at distal stentmigrering forekommer hos opp til 6 % av pasientene etter endoskopisk implantasjon av gallestenter (1). Proksimal stentmigrering kan forårsake flere ulike komplikasjoner som tynntarmsperforasjon, vanligst lokalisert til området over Treitz’ ligament, men også perforasjoner i colon, påfølgende abscessdannelse og alvorlige infeksjoner (2).

Referanser

  1. Incidence and risk factors for biliary and pancreatic stent migration. Johanson, J et al. Gastrointest endosc. 1992;38 341-6
  2. Percutaneous retrieval of a biliary stent after migration and ileal perforation. Culnan, DM et al. World J Emerg Surg. 2009;4:6
NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook