0
24.10 2014
Bilde 2.

En mann i 60-årene ble innlagt akutt pga. fastsittende pølsebit i halsen.

0
23.10 2014
Figur 1.

Endoscopic ultrasound guided transgastric drainage of liver abscess with a self-expanding metallic stent (SEMS) has been described [1]. Even though the idea of drainage through a short transgastric route is very tempting, the main problem seems to be migration of the stent when the abscess looses volume during drainage. We describe the first case where the liver parenchyma was used as an anchor to prevent stent migration.

0
22.10 2014
Paul på historisk grunn, Pamukkale, Tyrkia.

Paul ble født inn i gastroenterologien med pylorussstenose og ble et av de første spedbarn operert for denne tilstanden. På grunn av usikker prognose ble han døpt hjemme. Som døpefont benyttet presten en sølvbolle med innskriften ”erindring fra Kristiania ligningskontor”.

0
21.10 2014
Hepatitt-C-slider

Norsk Forening for Infeksjonsmedisin, Norsk Forening for Medisinsk Mikrobiologi og Norsk Gastroenterologisk Forening i Den norske Legeforening.

0
20.10 2014
SUS gastro

På 800-tallet startet Harald Hårfagre opp distriktets første gastroenterologiske praksis. Dette var i tiden før det fleksible skopet, og det ble gjerne brukt stive, spisse skop av jern, ofte ført direkte gjennom bukveggen. Denne klinikken minnes vi med Sverd-i-fjell ved Hafrsfjord, hvor samme mann også samlet Norge til ett rike etter endt arbeidstid. Nå har aktivitetene blitt flyttet til Stavanger Universitetssykehus (SUS), som utgjør Helse Stavanger Helseforetak, og forsørger befolkningen i Sør–Rogaland som er på om lag 330.000. Sykehuset bærer preg av nær tilknytning til ”oljebyen” Stavanger, med en betydelig internasjonal kontaktflate, og en stadig økning i pasienttilstrømningen. Distriktets gastroenterologiske service ytes i tillegg til SUS også av to private gastroenterologer.

0
03.07 2014
Bilde 1.

Pasienten ble lagt inn på lokalsykehuset med magesmerter og biokjemisk kolestase. MRCP viste dilaterte ekstrahepatiske galleganger og et 2 cm stort sannsynlig konkrement i distale choledochus.

0
02.07 2014
Bilde 2.

Bildet er sendt inn av Gunnar Qvigstad ved St. Olavs Hospital og tilhører en middelaldrende kvinne som gjennomgikk gastric bypass kirurgi på 2000-tallet og som ble innlagt i 2014 med flere alvorlige episoder med gastrointestinal blødning med Hb-fall til 6-tallet.

0
01.07 2014
Bilde 4.

Pasienter med IBD kan oftest klasssifieres til å ha enten Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt. Men det er slående at det finnes store individuelle forskjeller i sykdomsutbredelse, manifestasjon og behandlingseffekt.

0
30.06 2014
Småbruket i Trysil.

Intervjuet ble tatt under DDW i Chicago. Vi satt ved lunsjområdet i poster-hallen, og hadde aldri hilst på hverandre før. Det var litt bråkete rundt oss, sånn som det ofte er i store amerikanske kongresshaller, men det tok ikke lang tid før vi var oppslukt i vår egen verden og i gang med en reise gjennom Pers liv.

« Forrige Innlegg

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.drd.no
Følg oss på: Twitter og Facebook