0
26.06 2015
botox_illu

I forrige NGF-nytt (nr 1/2015) fikk vi en interessant beskrivelse av peroral endoskopisk myotomi (POEM) for behandling av akalasi, som er en relativt ny metode for å behandle akalasi (1), og som prisverdig er tatt i bruk ved Haukeland universitetssykehus. Resultatene ved denne behandlingen er lovende, men det er fortsatt for tidlig å si noe om residivfrekvens og langtidsresultater (1). Spesielt for akalasi type III (spastisk type), som representer den type akalasi som i dag har dårligst prognose, kan POEM se ut til å være et lovende behandlingsalternativ (2).

0
26.06 2015
Tor-på-vingård-i-Umbria

Jeg har fått en mail i postkassen. En forespørsel om å skrive om avdelingen i NGF- nytt og lage portrett av Tor Qvigstad. En gylden mulighet til å bli kjent med historien som ligger til grunn for oppbyggingen av seksjonen. Hvordan var det å starte som gastroenterolog i Ålesund på 70-tallet? Vi skal arrangere Midt-norsk gastromøte neste dag, og Tor har meldt seg på. Vi avtaler å møtes.

0
26.06 2015
Vi-som-jobber-her_bildetekst-etterlyst

Jugendstilbyen Ålesund er som tatt ut av fantasiens verden! Ett mangfold av spir, tårn og vakre ornamenter på husfasadene og går man en tur opp til byfjellet Aksla og Fjellstua får man en panoramautsikt som man sent vil glemme!

0
26.06 2015
bilde-2_bildequiz

Tekst: Vemund Paulsen.  Svar på bildequiz fra nr. 1/2015 Bilde 1 viser cardia hos en eldre kvinne med kjent levercirrhose som ble overflyttet til OUS med hematemese/melena og Hb på… [Les mer]

0
26.06 2015
bilde-2_blinkskuddet

Eksacerbasjon av kronisk pancreatitt sekundært til et solitært duktalt konkrement hos en pasient med pancreas divisum Tekst:  Vemund Paulsen. Pasienten er en middelaldrende mann med kjent pancreas divisum og kronisk… [Les mer]

0
26.06 2015
Snublefot_2015-02_Bilde1

Tekst: Vemund Paulsen.  Pasienten er en middelaldrende kvinne som ble henvist fra lokalsykehuset på grunn av ikterus og kløe. Bilde-diagnostisk utredning ga sterk mistanke om cancer i caput pancreatis med… [Les mer]

0
12.04 2015
Bilde 1

Tekst: Christer Tønnesen (AHUS), Vermund Paulsen (RH) Kasuistikk I En mann i 60-årene ble henvist til endoskopisk ultralyd på Rikshospitalet for vurdering av en 1 x 3 cm stor tumor… [Les mer]

0
11.04 2015
snuble_2

Tekst: Kim Salabim En middelaldrende kvinne hadde gjennomgått repetert kirurgi i øsofagus, men måtte opereres igjen. Denne gangen med endoskopisk assistanse. Det var lekkasje fra en anastomose til øsofagus, og… [Les mer]

0
10.04 2015
carl_1

Tekst: Stephan Brackmann I 25 år har Carl Ditlef Jacobsen hatt sitt virke ved Sentralsykehuset i Akershus, både som seksjonsoverlege ved gastroavdelingen, men også som assisterende avdelingsoverlege for hele indremedisin…. [Les mer]

« Forrige Innlegg

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.drd.no
Følg oss på: Twitter og Facebook