0
21.10 2014
Hepatitt-C-slider

Norsk Forening for Infeksjonsmedisin, Norsk Forening for Medisinsk Mikrobiologi og Norsk Gastroenterologisk Forening i Den norske Legeforening.

0
20.10 2014
SUS gastro

På 800-tallet startet Harald Hårfagre opp distriktets første gastroenterologiske praksis. Dette var i tiden før det fleksible skopet, og det ble gjerne brukt stive, spisse skop av jern, ofte ført direkte gjennom bukveggen. Denne klinikken minnes vi med Sverd-i-fjell ved Hafrsfjord, hvor samme mann også samlet Norge til ett rike etter endt arbeidstid. Nå har aktivitetene blitt flyttet til Stavanger Universitetssykehus (SUS), som utgjør Helse Stavanger Helseforetak, og forsørger befolkningen i Sør–Rogaland som er på om lag 330.000. Sykehuset bærer preg av nær tilknytning til ”oljebyen” Stavanger, med en betydelig internasjonal kontaktflate, og en stadig økning i pasienttilstrømningen. Distriktets gastroenterologiske service ytes i tillegg til SUS også av to private gastroenterologer.

0
03.07 2014
Bilde 1.

Pasienten ble lagt inn på lokalsykehuset med magesmerter og biokjemisk kolestase. MRCP viste dilaterte ekstrahepatiske galleganger og et 2 cm stort sannsynlig konkrement i distale choledochus.

0
02.07 2014
Bilde 2.

Bildet er sendt inn av Gunnar Qvigstad ved St. Olavs Hospital og tilhører en middelaldrende kvinne som gjennomgikk gastric bypass kirurgi på 2000-tallet og som ble innlagt i 2014 med flere alvorlige episoder med gastrointestinal blødning med Hb-fall til 6-tallet.

0
01.07 2014
Bilde 4.

Pasienter med IBD kan oftest klasssifieres til å ha enten Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt. Men det er slående at det finnes store individuelle forskjeller i sykdomsutbredelse, manifestasjon og behandlingseffekt.

0
30.06 2014
Småbruket i Trysil.

Intervjuet ble tatt under DDW i Chicago. Vi satt ved lunsjområdet i poster-hallen, og hadde aldri hilst på hverandre før. Det var litt bråkete rundt oss, sånn som det ofte er i store amerikanske kongresshaller, men det tok ikke lang tid før vi var oppslukt i vår egen verden og i gang med en reise gjennom Pers liv.

0
28.06 2014

Gjøvik er den ”hvite by ved Mjøsa” der Mjøsas hvite svane, Skibladner, har sitt tilholdssted. Sykehuset på Gjøvik er en del av Sykehuset Innlandet og har et nedslagsfelt på ca. 105.000 innbyggere. På Gjøvik har vi en lang tradisjon med stor interesse for gastroenterologi; både rent klinisk/endoskopisk, men også forskningsmessig. En del forbinder nok sykehusets gastroseksjon med klinisk forskning og terapeutisk endoskopi. For tiden er vi fire spesialister i gastroenterologi i tillegg til at vi har stilling for grenkandidat.

0
26.06 2014
Sauar-front

Mange opplever at de funksjonelle mage-tarm-sykdommene har vært et forsømt område hvor der trengs en bevisstgjøring og satsing. Dette ligger bak at Universitetet i Bergen i samarbeide med Interessegruppen for funksjonelle mage-tarm-sykdommer i NGF holder et 3-dagers spesialistkurs 1.-3. september i år.

0
25.06 2014
Figur 4. Mulig patogenese ved irritabel tarm.

Pasienter med irritabel tarm-syndrom (IBS) oppsøker helsevesenet for ulike mageplager, som vi som leger ikke kan forklare utfra organiske funn. Det er kanskje bare naturlig og forståelig at vi i helsetjenesten ofte tenker på IBS som psykologisk / psykiatrisk betinget.

« Forrige Innlegg

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.drd.no
Følg oss på: Twitter og Facebook