0
15.08 2016
NorgeR_2

Tekst: Per Kristian Sandvei. Stor aktivitet og godt miljø i Østfold Sykehuset Østfold Kalnes er Norges nyeste sykehus og ble tatt i bruk 2. november 2015. Dette sykehuset, som ligger… [Les mer]

0
12.08 2016
Blinkskudd_featured

Tekst og foto: Petr Ricanek, Gastromed. avd., AHUS Dagens blinkskudd er fra en ung pasient som ble henvist til gastroskopi på grunn av redusert matlyst, kvalme og oppkast. Hun hadde… [Les mer]

0
12.08 2016
Åttetallsknop_featured

Tekst: Kim V. Ånonsen Dette står å lese på Røde Kors sine nettsider: “Åttetallsknopen er både lett å slå og lett å ta opp igjen. Dette er den vanligste stopperknopen,… [Les mer]

0
10.08 2016
Foodmap_featured

Tekst: Elisabeth K. Steinsvik, lege i forskerstilling, og Birgitte Berentsen, PhD, koordinator og prosjektleder, begge ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarm-sykdommer, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. 14.mars 2016 ble det 2. nasjonale… [Les mer]

0
10.08 2016

Tekst: Silje W. Syversen, overlege, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus Kristin K. Jørgensen, overlege, Gastromedisinsk avdeling, AHUS Jørgen Jahnsen, overlege, Gastromedisinsk avdeling, AHUS Knut E.A. Lundin, overlege, Seksjon for gastromedisin, Rikshospitalet… [Les mer]

0
09.08 2016
ECCO-Amsterdam_featured

Tekst: Petr Ricanek og Kristin Kaasen Jørgensen. ECCO ble lagt til Amsterdam på et noe senere tidspunkt enn tidligere år. Det ble registrert til sammen 6265 deltagere, inkludert utstillere. Det… [Les mer]

0
08.08 2016
Laproskopi_featured

Tekst: Ole Helmer Sjo, Gastrokirurgisk avdeling, OUS Ullevål Bjarte Tidemann Andersen, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Vestfold Robin Gaupset, Gastrokirurgisk avdeling, AHUS LapcoNor er et regionalt prosjekt i Helse Sør-Øst som tilbyr strukturert… [Les mer]

0
05.08 2016
bilde-2_featured

Tekst: Vemund Paulsen Svar på bildequiz fra nr 1/2016: Bilde 1A er fra midtre øsofagus til en middelaldrende mann med dysfagi som tidligere var blitt bestrålt for lymfom i mediastinum. Biopsier… [Les mer]

0
05.08 2016
Roger-Chapman_featured

Tekst: Øystein Rose, Hans Lannerstedt og Mette Vesterhus Det 21. nasjonale levermøtet ble arrangert på Oslo Kongressenter tirsdag 15. mars. Årets hovedtema var ‘Immunologi’. Det var 82 påmeldte. NGF og Interessegruppen… [Les mer]

« Forrige Innlegg

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.drd.no
Følg oss på: Twitter og Facebook