0
23.03 2015
winter_hotel-i-lillehammer

Av Stephan Brackmann Lillehammer sto på kalenderen i år som i fjor. Det var som vanlig godt å få bekreftet at gastroleger er de aller hyggeligste menneskene. Årsmøtet Møtet ble… [Les mer]

0
11.04 2015
snuble_2

Tekst: Kim Salabim En middelaldrende kvinne hadde gjennomgått repetert kirurgi i øsofagus, men måtte opereres igjen. Denne gangen med endoskopisk assistanse. Det var lekkasje fra en anastomose til øsofagus, og… [Les mer]

0
10.04 2015
carl_1

Tekst: Stephan Brackmann I 25 år har Carl Ditlef Jacobsen hatt sitt virke ved Sentralsykehuset i Akershus, både som seksjonsoverlege ved gastroavdelingen, men også som assisterende avdelingsoverlege for hele indremedisin…. [Les mer]

0
09.04 2015
Gastroavdelingen på Levanger sykehus. Bak: Ina Lervåg LIS  lege og B gren, overlege Ignacio Catalan, overlege Erik, mester Ellekjær, overlege Carl Platou. Foran: Gastrosykepleiere: Tove Anette, Kristin, Beate, Inger Merethe, Kjerst. Foran: Seksjonsoverlege Bård Haugnes.

Tekst: Bård Haugnes Sykehuset Levanger er en del av Helse Nord-Trøndelag som består av sykehusene Namsos og Levanger. Nedslagsfeltet er omlag 138 000 mennesker der omlag 95 000 har Levanger… [Les mer]

0
07.04 2015
nokbil_4

LIS-avtaler i perioden 1.3.2015 – 29.2.2016 og anbefalinger for valg av biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer. Crohns Sykdom Ulcerøs kolitt

0
06.04 2015
stipend1

Stipendtildelinger fra industrien Abbot Stipendet på 25 000 kr ble gitt til Friedemann Erchinger (Måling av innholdsstoffer i duodenalsaft. A multimodal approach to diagnose patients with chronic pancreatitis) Humanstipenet/Abbvie: Stipendet… [Les mer]

0
05.04 2015
Figur 2. Box-plot fremstilling av plate-milt-ratio (PMR). Sju pasienter hadde patologisk PMR909. Pasienter med PMR>909 hadde lavere CI (2a) og FPI (2b) enn de med PMR

Tekst: Ragnar Eriksen Når en skal utrede pasienter med kronisk leversykdom, dukker to sentrale spørsmål opp: Har pasienten utviklet leverfibrose, og hvor avansert er i tilfelle denne? Har pasienten portal… [Les mer]

0
04.04 2015
Skjematisk fremstilling av submukosal tunnelering

Tekst: Pham KDC1, Kunda R3, Viste A2, Hatlebakk JG1. 1Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. 2Avdeling for gastro- og akuttkirurgi, Haukeland Universitetssykehus. 3Endoskopisk Afsnit, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L, Aarhus Universitetshospital…. [Les mer]

0
03.04 2015
Figur 1:  Illustrasjon av testresultat ved WMC/Smartpill: Den blå linjen viser temperaturen, som stiger når kapselen svelges og synker når den kvitteres i toalettet. Den grønne linjen illustrerer pH. Hos pasienten faller pH-verdien markant til et stabilt nivå 6, for deretter gradvis å stige ytterligere inntil man får et markert fall ved ileocøkalovergangen. I colon ser vi en svingende pH-kurve med laveste nivå i cøkum. De røde linjene gjenspeiler trykk. Alle pasientene er instruert i å registrere ulike hendelser under analyseperioden, eksempelvis måltider, søvn, fysisk aktivitet og defekasjon. Hendelsene er avmerket øverst i bildet. Hos pasienten finner vi en ventrikkeltømmingshastighet på om lag 4 timer (>5 t er definert som patologisk). Øvrige segmenter er også innenfor definerte normalområde.

Tekst: Dag A. Sangnes, seksjon for gastroenterologi, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen / Eirik Søfteland, seksjon for endokrinologi, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen / Georg Dimcevski, klinisk institutt 1, Universitetet… [Les mer]

0
02.04 2015
Bilde 1: Tabell.for offentliggjøring 2014

Tekst: Siv Furholm Besøk oss på: www.kreftregisteret.no/gastronet. Henvendelser til: siv.furholm@medisin.uio.no Mens vi venter på Godot (automatisk uttrekk av Gastronet-data fra sykehusenes EPJ), har vi nylig sikret finansieringen av papirbasert Gastronet… [Les mer]

« Forrige Innlegg

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.drd.no
Følg oss på: Twitter og Facebook