0
21.01 2015
Diakonhjemmet-Sykehus-gruppe

Sykehuset er beliggende på Vinderen i Oslo og er et sektorsykehus for 130.000 innbyggere i bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner. I tillegg er sykehuset regionssykehus for Helse Sør-Øst innen revmatologi og revmakirurgi. Diakonhjemmet er i vekst og med en spennende fremtid i sikte. Siden januar 2014 har Medisinsk og Kirurgisk avdeling daglig avlastet Akershus universitetssykehus (Ahus) med akuttpasienter.

0
29.01 2015
Bilde 1. Proksimale øsofagus preget av retinert innhold. Det vokste ølgjær i biopsiene.

Denne gangen gjør vi sykehistorien kort. Pasienten hadde hatt svelgvansker en stund og kunne nok gått til legen før.

0
29.01 2015
Bilde 4.

Av Vemund Paulsen Svar på bildequiz fra nr. 3/2014: Bilde 1 ble sendt inn av Khanh Do-Cong Pham ved Medisinsk avdeling på Haukeland universitetssykehus og er fra en middelaldrende mann… [Les mer]

0
23.01 2015
Besok-hos-Njaal-paa-Gressholmen

Mot slutten av 2. verdenskrig, i desember 1944, ble Njaal født i Haugesund. I en alder av 11 år flyttet han til Svolvær i Lofoten og tok der artium i -63. Hans 6 år eldre bror hadde allerede valgt medisinutdanning i Oslo og Njaal var blitt inspirert til å følge i hans fotspor. Njaal gjorde europeer av seg, flyttet fra Svolvær til Vest-Tyskland, og begynte på medisinstudiet i Bonn etter artium. Etter utenlandsoppholdet ventet turnustjeneste ved Stensby sykehus og påfølgende distriktstjeneste i Bagn i Valdres.

0
19.01 2015
”Røntgen” uten stråler – fra innvielsen av det nye treningssenteret i Tübingen sept 2014.

Kunnskap og god trening er en forutsetning for å utføre en vellykket prosedyre. Teamtrening – lege og sykepleier fra samme avdeling – er viktig. Modeller av ikke-biologisk materiale og virtuell gjennomlysning.

0
16.01 2015
Bilde 1. Ekspandert BD-stent og introducer.

BD-stent har blitt brukt i behandlingen av benigne øsofagusstrikturer. Til nå har 23 pasienter fått 74 stenter. Median tid til restenose, som et mål på suksess, var 13 uker. BD-stent kan være et godt alternativ til blokking hos pasienter med postoperative øsofagusstrikturer, eller hos pasienter hvor blokking ikke har gitt ønsket resultat.

0
14.01 2015
Figur 2. Stent etter flere uker.

På Ullevål har vi brukt stentbehandling ved postoperative lekkasjer i øsofagus og øvre ventrikkel siden 2011. Totalt er 31 pasienter behandlet med stent, derav 7 pasienter etter operasjon for benign tilstand, de øvrige etter cancerkirurgi. Denne artikkelen vil presentere de av pasientene som ble stentet for ren anastomoselekkasje, for å gjøre materialet mer ensartet, og deretter diskutere problemer og eventuelle løsninger ved stentbehandling.

0
12.01 2015
Figure 3: SEMS in a sharp colonic bend with preserved viability.

The implantation of self-expanding metal stents (SEMS) into the colon – especially as a “bridge to surgery” – has become increasingly established, even though the characteristics of the colon make the implantation of prostheses difficult and no optimal stents for this site are available to date.

0
09.01 2015
Bilde 3: Intrahepatisk gallelekkasje etter leverkirurgi.

Endoskopisk retrograd cholangiopancreaticografi (ERCP) er en etablert prosedyre for å behandle en rekke tilstander relatert til galle- og pancreasganger. Diagnostisk har ERCP en marginalisert rolle. Uavhengig av underliggende patologi gir obstruksjon av galleveiene plagsomme symptomer og kan forårsake alvorlig infeksjon (kolangitt) og pankreatitt. Ved ERCP kan galledrenasjen i mange tilfeller gjenopprettes ved plassering av en eller flere stenter av plast eller en selvekspanderende metallstent (SEMS) forbi prosessen som obstruerer.

« Forrige Innlegg

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.drd.no
Følg oss på: Twitter og Facebook