0
25.11 2015
Adenokarsinom-histo2

Tekst/foto: Christer Tønnesen, gastrolab OUS-RH og Marianne Lyngra, Patologisk avd, AHUS.  70 år gammel kvinne. Tidligere stort sett frisk. De siste 2 månedene hadde hun vært plaget av rektalblødning og ubehag… [Les mer]

0
23.11 2015
AnneM

Tekst: Magnhild Gangsøy Kristiansen. Når vi i dag haster rundt i vår hypermoderne gastroendoskopi-enhet i en nyetablert poliklinikk-blokk, går tankene fra tid til annen til vår tidligere sjef,seksjonsoverlege Anna Maria Wessel-Berg…. [Les mer]

0
20.11 2015

Tekst: Stephan Brackmann.  Ellen Schlichting 1984 Cand. Med. 1995 Dr. med. 1994 Styremedlem NGF 1996 Sekretær NGF 1998 Spesialist i Gastroenterologisk kirurgi 1998 – 2000 Styreleder NGF, Forskningsfond NGF 1998 – 2002… [Les mer]

0
18.11 2015
Fig-i_gastronet

Tekst: Geir Hoff. Offentliggjøring av resultater for 2014 Som et nasjonalt kvalitetsregister må vi offentliggjøre noen resultater fra Gastronet. Høsten 2014 offentliggjorde vi for første gang resultater per sykehus fra Gastronets… [Les mer]

0
16.11 2015
Screen Shot 2015-10-26 at 09.02.50

Tekst: Line Eide Solhaug. Registerkoordinator, NOKBIL.  I forrige utgave av NGF-nytt oppfordret Bjørn-Yngvar Nordvåg (faglig leder for NOKBIL) gastromiljøet om å bli enige om å gjennomføre en prosess som kan føre… [Les mer]

0
13.11 2015
Fig3

Tekst: Knut Brabrand. Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, OUS-Rikshospitalet.  Radiofrekvensablasjon (RF) baserer seg på oppvarming av tumor ved hjelp av nåler innført i tumor og tilkoblet høyfrekvent vekselstrøm. Oppvarmingen er… [Les mer]

0
12.11 2015
Fig.-2

Tekst: Eric Dorenberg  og Ulrik Carling (edorenbe@ous-hf.no). Intervensjonsradiologisk enhet,  Avdeling for radiologi og nukleærmedisin,  OUS-Rikshospitalet. Maligne svulster i lever får som regel sin blodforsyning fra leverarterien. Derfor kan transarteriell behandling av… [Les mer]

0
09.11 2015
brudvikPVE

Tekst: Kristoffer Watten Brudvik (krbrud@ous-hf.no) og Bård I. Røsok. Seksjon for HPB-kirurgi, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, OUS-Rikshospitalet. Prinsipielt er det tre årsaker til at pasienter med levermetastaser eller primær levercancer blir… [Les mer]

0
05.11 2015
Figur-2-NGF

Tekst: Pål-Dag Line, Morten Hagness og Svein Dueland. Avdeling for transplantasjonsmedisin og Avdeling for kreftbehandling, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, OUS-Rikshospitalet. Kreft står for ca. 14 % av levertransplantasjonene i Europa…. [Les mer]

« Forrige Innlegg

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.drd.no
Følg oss på: Twitter og Facebook