0
23.03 2015
winter_hotel-i-lillehammer

Av Stephan Brackmann Lillehammer sto på kalenderen i år som i fjor. Det var som vanlig godt å få bekreftet at gastroleger er de aller hyggeligste menneskene. Årsmøtet Møtet ble… [Les mer]

0
29.03 2015
Figur 1: Registrerende gastroenterologiske avdelinger i NOKBIL  og antall inkluderte pasienter per 26.02.2015

Line Eide Solhaug Helse- og omsorgsdepartementet påla i Oppdragsdokument for 2010, de regionale helseforetakene å utarbeide forslag til opprettelse av kvalitetsregister for kostnadskrevende biologiske legemidler for behandling av autoimmune og… [Les mer]

0
28.03 2015
nokbil_2

Tekst: Ingrid Prytz Berset. Ingrid.Prytz.Berset@helse-mr.no Line Eide Solhaug har tidligere i dette nummeret av NGF-nytt beskrevet det nye nasjonale registeret NOKBIl. Vi i Ålesund har vært med på å utarbeide… [Les mer]

0
27.03 2015
Johannes Myrens

Tekst: Arne Skarstein, Professor emeritus dr.med. FRCS, Klinisk institutt 1, Haukeland Universitetssykehus. Leder og styremedlemmer i Norsk gastroenterologisk Forening, kjære kolleger. Professor Johannes Myren ville fylt 100 år i år…. [Les mer]

0
26.03 2015
referat

Fredag 6. februar 2015, Lillehammer Dagsorden: Valg av referent og dirigent. Referenter som ble valgt var Svein-Oskar Frigstad og Ann Elisabet Østvik. Dirigent som ble valgt var Einar Husebye. Konstituering,… [Les mer]

0
25.03 2015
arsrapport_1

NGF-styret hadde i 2014 følgende sammensetning: Reidar Fossmark, leder/Arne-Christian Mohn, kasserer/Ellen Melsom, sekretær/ Lene Larsen, styremedlem/Kari Desserud, styremedlem/Øistein Hovde, styremedlem, høringsansvarlig/Bjørn Gustafsson, styremedlem Det ble avholdt 2 styremøter våren og… [Les mer]

0
24.03 2015
Bilde 2

Tekst: Vemund Paulsen Svar på bildequiz fra nr 4/2014: Bilde 1 ble sendt inn av dr Gunnar Qvigstad ved Gastromedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital og viser en forandring i… [Les mer]

0
29.01 2015
Bilde 3.

Pasienten er en ung mann med type 1 diabetes med mange komplikasjoner, blant annet gastroparese og refluksindusert øsofagusstriktur. Han har vært gjennom tallrike endoskopiske prosedyrer med ballongdilatasjon og stentinnleggelser.

0
29.01 2015
Bilde 1. Proksimale øsofagus preget av retinert innhold. Det vokste ølgjær i biopsiene.

Denne gangen gjør vi sykehistorien kort. Pasienten hadde hatt svelgvansker en stund og kunne nok gått til legen før.

« Forrige Innlegg

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.drd.no
Følg oss på: Twitter og Facebook