0
08.01 2016
Figuren er gjengitt med tillatelse fra European Journal of Endocrinology.

Er en sunn tarmflora nøkkelen til god helse?

0
04.01 2016
ove_j_lange_featured

Ove har tilbragt de fleste av sine yrkesaktive år i Molde, men er kjent av svært mange i gastromiljøet utover landet. Han var initiativtaker til opprettelsen av Midtnorsk gastroforening i 1979 og har ellers vært mye å se i faglige fora, i styret i Norsk indremedisinsk forening i 10 år, i spesialitetskomitéen for indremedisin i 10 år, som hovedtillitsvalgt i overlegeforeningen for Møre og Romsdal (1984-91) osv.

0
21.12 2015
Forfra, og etter avtakende fotogenisitet: Espen Skarsvåg (overl.), Sandra Skotheimsvik, Hanne Bøklepp og Kristin Fossum (sykepleiere), Liv Unni Johannessen (spl. og sjef for medisinsk poliklinikk) og Esben M. Riise (seksjonsoverlege). Solen skinner alltid i Molde, i alle fall på flinke folk.

Molde, rosenes og MFKs by på Nordvestlandet, mellom Kristiansund og Ålesund, har forholdsvis tidlig tilbudt gastromedisinsk utredning og behandling til sin befolkning. I likhet med de tre andre sykehusene i fylket.

0
17.12 2015
Figur 3: Illustrasjon av operasjonsprosedyren «Gastrisk Sleeve», som innebærer at en
betydelig del av ventrikkelen fjernes fra
major-siden. Hele ventrikkelens lengde og tynntarmens anatomi bevares. Foto: Shutterstock.

Forekomsten av fedme har økt i den norske befolkningen, og i dag beregnes at oppimot 1/4 av den voksne befolkningen har fedme. Fedme er assosiert med bl.a. diabetes type 2, hypertensjon, obstruktiv søvnapnoe og smerter i vektbærende ledd. Fedme ledsages gjerne også av funksjonelle plager og kan begrense evnen til å utføre dagligdagse gjøremål. Fedme er videre et stigma, og historier om sosial diskriminering er ikke uvanlig.

0
17.12 2015
Hilde Risstad.

Fedmekirurgi er en del av spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud til individer med sykelig fedme. Indikasjonene for fedmekirurgi baseres i stor grad på anbefalinger gitt av National Institutes of Health i 1991, og som er inkorporert i de norske retningslinjene [1]. I Norge ble fedmekirurgi innført som behandlingstilbud ved et begrenset antall sykehus i 2004. Flere sykehus har i dag dette behandlingstilbudet, og samlet opereres ca. 3000 pasienter årlig i privat og offentlig regi. I tillegg opereres et ukjent antall pasienter i utlandet.

0
17.12 2015
Bilde 3.

Bilde 1 og 2 er fra en pasient med svelgvansker. Diagnosen Zenkers divertikkel var kjent, og det ble noen måneder i forveien utført laserspalting av krikofaryngealmuskelen ved ØNH-lege.

0
17.12 2015
Bilde 2.

Endoskopisk SEMS-plassering i gallegangen ved bruk av ballongenteroskop etter Whipple-reseksjon hos en middelaldrende mann med lokalt residiv av pancreascancer.

0
17.12 2015
Bilde 1.

En eldre, ellers vesentlig frisk, kvinne ble innlagt på lokalsykehuset med magesmerter og feber.

0
30.11 2015
Bilde-1

Tekst/foto: Vemund Paulsen og Lars Aabakken, Gastrolab, Ingegerd Aagenæs og Lise Heiberg, Radiologisk avdeling. Anniken Bjørnstad Østensen, Barnemedisinsk avd., OUS-RH. Pasienten er en 6 uker gammel gutt med ukomplisert svangerskapet og… [Les mer]

« Forrige Innlegg

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.drd.no
Følg oss på: Twitter og Facebook