0
02.07 2014
Bilde 2.

Bildet er sendt inn av Gunnar Qvigstad ved St. Olavs Hospital og tilhører en middelaldrende kvinne som gjennomgikk gastric bypass kirurgi på 2000-tallet og som ble innlagt i 2014 med flere alvorlige episoder med gastrointestinal blødning med Hb-fall til 6-tallet.

0
01.07 2014
Bilde 4.

Pasienter med IBD kan oftest klasssifieres til å ha enten Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt. Men det er slående at det finnes store individuelle forskjeller i sykdomsutbredelse, manifestasjon og behandlingseffekt.

0
30.06 2014
Småbruket i Trysil.

Intervjuet ble tatt under DDW i Chicago. Vi satt ved lunsjområdet i poster-hallen, og hadde aldri hilst på hverandre før. Det var litt bråkete rundt oss, sånn som det ofte er i store amerikanske kongresshaller, men det tok ikke lang tid før vi var oppslukt i vår egen verden og i gang med en reise gjennom Pers liv.

0
28.06 2014

Gjøvik er den ”hvite by ved Mjøsa” der Mjøsas hvite svane, Skibladner, har sitt tilholdssted. Sykehuset på Gjøvik er en del av Sykehuset Innlandet og har et nedslagsfelt på ca. 105.000 innbyggere. På Gjøvik har vi en lang tradisjon med stor interesse for gastroenterologi; både rent klinisk/endoskopisk, men også forskningsmessig. En del forbinder nok sykehusets gastroseksjon med klinisk forskning og terapeutisk endoskopi. For tiden er vi fire spesialister i gastroenterologi i tillegg til at vi har stilling for grenkandidat.

0
26.06 2014
Sauar-front

Mange opplever at de funksjonelle mage-tarm-sykdommene har vært et forsømt område hvor der trengs en bevisstgjøring og satsing. Dette ligger bak at Universitetet i Bergen i samarbeide med Interessegruppen for funksjonelle mage-tarm-sykdommer i NGF holder et 3-dagers spesialistkurs 1.-3. september i år.

0
25.06 2014
Figur 4. Mulig patogenese ved irritabel tarm.

Pasienter med irritabel tarm-syndrom (IBS) oppsøker helsevesenet for ulike mageplager, som vi som leger ikke kan forklare utfra organiske funn. Det er kanskje bare naturlig og forståelig at vi i helsetjenesten ofte tenker på IBS som psykologisk / psykiatrisk betinget.

0
24.06 2014
Figur 1. Tryptofan, kjemisk formel. Ringstrukturene viser at den er «aromatisk».

Tryptofan er en «essensiell» aminosyre: Mennesket kan ikke lage den selv, men må ha den tilført i maten. Det er en aromatisk aminosyre (Figur 1), som i tillegg til å være byggesten i biosyntesen av proteiner, kan omdannes til en rekke metabolitter av stor klinisk betydning.

0
23.06 2014
Sauar-front

Dagens situasjon på «gastrolabene» er at alle har det svært travelt, med lange ventelister for skopier etc. Det blir fort kun noen få minutter til samtale med pasienten, noe som ofte stresser både pasient og lege.

0
13.05 2014
Bilde 2: Distribusjon av Histoacryl i varicer i jejunum opp mot lever.

Pasienten, som er i tenårene, ble levertransplantert i første leveår på grunn av ekstrahepatisk gallegangsatresi, av den grunn ble galleganger rekonstruert med Roux-en-Y hepatikojejunostomi. Han har hatt kronisk rejeksjon og har utviklet portal hypertensjon, men har god leversyntesefunksjon og er i generelt fin form. I høst flere alvorlige gastrointestinale blødningsepisoder, med laveste Hb på 6-tallet og et betydelig transfusjonsbehov.

« Forrige Innlegg

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.drd.no
Følg oss på: Twitter og Facebook