0
11.04 2014
Norge Rundt: Bærum sykehus

Bærum Sykehus tilhører Vestre Viken Helseforetak sammen med sykehusene i Drammen, Ringerike og Kongsberg. Sykehuset har et opptaksområde på i overkant av 175 000. På gastroseksjonen er vi fire overleger og tre underordnete leger, en i grenstilling i fordøyelsessykdommer og to delt mellom nasjonalt screeningprosjektet for kolorektalkreft og ordinær lege i spesialisering i indremedisin. Bærum sykehus er lokalsykehus for Asker og Bærum og virksomheten bærer preg av nærhet til hovedstaden og en befolkning som setter pris på å ha sykehuset i sin nærhet.

0
08.04 2014
Groovy Pancreatitis

Groove pancreatitis er en sjelden tilstand med inflammatoriske forandringer mellom duodenum, caput pancreatis og gallegangen. Det viktigste med tilstanden er at den skaper differensialdiagnostisk usikkerhet, spesielt mtp cancer capitis pancreatis, som det kan være umulig å skille den fra bildediagnostisk. Kjennskap til tilstanden kan umulig skade.

0
07.04 2014
Pancreaskreft og cystiske pancreaslesjoner – nye nasjonale retningslinjer for utredning og behandling

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med pancreaskreft er helt nytt og ble publisert på Heldirektoratets hjemmesider i januar 2014 (http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/). Dette dokumentet omfatter også utredning og behandling av cystiske pancreaslesjoner.

0
10.01 2014
Blinkskuddet: Vindu til aorta

En eldre mann kom til gastroskopi som del av en større karkirurgisk utredning. Det var tidligere satt inn et rørgraft i aorta.

0
10.01 2014
Bildequiz 4/2013

Svar på bildequiz fra nr 3/2013 og ny oppgave.

0
10.01 2014
Snublefot: Et høyst malignitetssuspekt funn i rektum

Pasienten er en middelaldrende mann som i 1996 fikk diagnosen Mb Whipple.

0
09.01 2014
Geir Hoff: Piloten

Geir Hoff er vokst opp i en flyverfamilie på Romerike. I oppveksten dreide mye seg om fly og piloter. Han selv ble lege. Her kan du lese hvorfor piloter allikevel spiller en stor rolle i hans karriere.

0
08.01 2014
Norge Rundt: Gastromedisinsk seksjon, Sykehuset Telemark Skien

Gastromedisinsk seksjon, Sykehuset Telemark Skien, arbeider i krysningspunktet mellom å yte god gastromedisinsk service til sin lokal- og fylkesbefolkning, og å opprettholde høy aktivitet innenfor klinisk forskning. Forskningen gjøres på høyvolumfelt som kolorektal polyppsykdom, IBD, IBS og i tilknytning til kvalitetssikring ved endoskopi.

0
06.01 2014
ERCP – Er kvaliteten på prosedyren god nok ved norske sykehus?

Tom Glomsaker disputerte 21. mars i år med avhandlingen ”Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in Norway – Patterns of activity and undesired events”. Målsettingen med avhandlingen var å dokumentere nasjonal ERCP-aktivitet i perioden 1998-2008, evaluere insidens av komplikasjoner, prøve å identifisere mulige risikofaktorer for utvikling av komplikasjoner i tillegg til å få økt kunnskap om pasientenes opplevelse av prosedyren. Arbeidet er for en stor del utgått fra Norsk ERCP-register i Gastronet.Hovedveileder var Professor dr. med. Jon Arne Søreide.

« Forrige Innlegg

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.drd.no
Følg oss på: Twitter og Facebook